آدرس: کرج, طالقانی شمالی ابتدای خیابان بهار طبقه دوم واحد 4

شیرینی سرای ما

دفتر در تهران

فروشگاه مرکزی, تهران

example@gmail.com

02112345678

دفتر در البرز

فروشگاه مرکزی, کرج طالقانی شمالی

example@gmail.com

02112345678

دفتر در رامسر

فروشگاه مرکزی, رامسر طالقانی شمالی

example@gmail.com

02112345678

درباره ما

هنر قنادی در جای‌جای جهان دارای اهمیت زیادی است و بسته به جغرافیا و فرهنگ هر منطقه؛ انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها همواره شیرینی بخش لحظات شاد و خاطره‌انگیز بوده‌اند.

خیابان بهار واحد 3 یا دپارتمان کیک و شیرینی

ایمیل

ایمیل خود را به ما بدهید و ما برای شما موارد جدید و رویدادها را منظم ارسال کنیم.